Samarbeidspartnere

Stiftelsen Damsgårdsdagene ønsker å takke våre nærmeste samarbeidspartnere

23 februar 2022

Innkalling til årsmøte 2022

På vegne av Stiftelsen Damsgårdsdagene ønskes det velkommen til årsmøte onsdag 23. februar kl 18-20 på Labyrinten Kulturkafe i Håsteins gate 9. Etter årsmøtet blir det allmøte med drøfting av Damsgårdsdagene 2022.

Viktig! Med hensyn til smittevern må alle melde fra om deltagelse på forhånd ved å melde til post@damsgardsdagene.no. Frist for å melde deltagelse er mandag 21. februar. 

Se innkalling under den grønne knappen 'PDF innkalling'. 

Om oss

STIFTELSEN DAMSGÅRDSDAGENE arrangerer Damsgårdsdagene. Et årlig arrangement der lokale lag, foreninger og organisasjoner i Laksevåg bydel presenterer egne aktiviteter og skaper underholdning og aktivitet for barn, ungdom og voksne. Målet med dagene er å presentere et kulturelt mangfold i møte med nye og eldre uttrykk. Damsgårdsdagene hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten de lag, foreninger og organisasjoner som har bidratt og arrangert festivalen.

Tusen takk for alle bidragene!

DELTAKENDE ORGANISASJONER, LAG OG FORENINGER:

Alvøen og Laksevåg Røde Kors, Bymuseet i Bergen, Bergen Veteranvogn Klubb,
Bergen Skala Modellbåtklubb, Damsgård Hovedgård, Damsgård skoles musikkorps, Frisklivssentralen, Fyllingsdalen og Laksevåg Kulturkontor, Gamle Laksevåg Velforening, Invisible MC, Initiativ:Laksevåg, Laksevåg bibliotek, Laksevågbonden, Labyrinten kulturkafe, Laksevåg frivilligsentral, Laksevåg Kirke, Laksevåg Kultur Historiske Forening,
Laksevåg menighet, Laksevåg Speidergruppe KFUK/KFUM, Lyst og Fryd, Nygård kirke, Nygård menighet, Merkur båtforening, Pensjonistforbundet Laksevåg, Norsk redningsselskap, Sammensenteret, Vestkant Trial, Yvonne Vollertsen

Kontakt oss

Epost: post@damsgardsdagene.no

Leder: Helge Farestveit
leder@damsgardsdagene.no

 

Samarbeidspartnere og sponsorer

Takk til alle som bidrar til årets arrangement