Damsgårdsdagene trenger flere frivillige!

Bli med å arranger verdens koseligste bydelsfsetival! Damsgårdsdagene arrangeres 30. mail - 2. juni. Siden 1992 har festivalen i Indre Laksevåg utviklet seg til en elsket firedagers kulturfestival som passer for hele familien. Festivalen arrangeres på frivillige basis med lag og lokale organisasjoner som står for alt i fra konserter, marked, museum, kassebilløp og mye mer. Styret til Damsgårdsdagene består av representanter fra de ulike lokale lag og organisasjoner og kan lene seg på en verdsatt gruppe frivillige ildsjeler. De siste årene har antallet frivillige falt, og det trengs nye for å gjøre jubileet til en suksess.

Kontakt oss gjerne dersom noen spørsmål rundt det å være frivillig i Damsgårdsdagene:

Epost: post@damsgardsdagene.no

Leder: Helge Farestveit leder@damsgardsdagene.no

Arbeidsoppgaver styret
Styret til Damsgårdsdagene består av rundt 7 frivillige som er tilknyttet et frivillig lag eller organisasjon på Laksevåg. Styret møtes ca 5 ganger i året og bestemmer festivalens gang i samsvar med medlemmene. Avhengig av vervet krever deltakelse noen timer i uken. «Kjernestyre» som består av lederen, nestelederen og økonomiansvarlig investerer mer tid enn de andre. Hovedfokus er på våren og før den egentlige festivalen.

Arbeidsoppgaver frivillige
Det er mye som skjer under Damsgårdsdagene. Torsdag og fredag arrangeres det enkle aktiviteter som hovedsakelig foregår innendørs. Lørdag og søndag trenges de fleste frivillige, med scene-underholdning i Laksevågparken, marked, utstillinger, aktiviteter i Laksevåg museum og kirke, kreative aktiviteter og det kjente kassebilløp på søndag. Det er mange arbeidsoppgaver før og under festivalen der man kan bidra. For eksempel:

  • Aktivitetsvert under scene-innslag, kassebilløpet, kreative aktiviteter mm;
  • Loddsalg;
  • Frakt av utstyr;
  • parkeringsvakt;
  • Allround hjelp.

Oppgavene kan tilpasses ved behov og om en bare har mulighet til å bidra et par timer, setter vi stor pris på det. Du kan angi hvilke oppgaver du ønsker, eller vi ser sammen på hvilke aktiviteter som kan passe.

Hvorfor være frivillig ved Damsgårdsdagene?
Som frivillig på Damsgårdsdagene gir du en viktig innsats i det lokale kulturlivet. Du får erfaring på en mellomstor festival med både profesjonelle og amatørartister. Om ønskelig kan du få et bevis på arbeidet og bruke styremedlemmene som referanse. Du får en fin festival t-skjorte og ikke minst koser du deg med de andre frivillige.